Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.032
С. 32-40, бібліогр. 28, англ.
УДК: 612.115.3:577.114

ОТРИМАННЯ ХІТОЗАНУ З ВИСОКОЮ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ТА ОЦІНКА ЙОГО ГЕМОСТАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

М. Д. Луцик 1, Р. О. Білий 1, 2, М. М. Луцик 2, Р. С. Стойка 1

1 Інститут біології клітини НАН України, Львів
2 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

Метою роботи було вивчення гемостатичної дії різних препаратів хітозану за допомогою розроблених лабораторних тестів для визначення його гемокоагуляційної активності. Із застосуванням тестів in vitro зразки хітозану (порошки з розміром частинок менше 0,25 мм) характеризували за такими показниками: час коагуляції гепаринізованої крові, насипна щільність порошку, ступінь набухання частинок порошку у воді та в трис-забуференому фізрозчині, рН 7,4. У разі застосування тестів in vivo визначали ефективність зупинки кровотечі з рани у лабораторних мишей або щурів. За допомогою запропонованих тестів виявлено, що зразки хітозану, доступні як комерційні реагенти, харчові добавки або отримані в лабораторії, не виявляють гемокоагуляційної активності за порівняння з препаратом Целокс. Розроблено метод активації хітозану й отримання препаратів з гемокоагуляційною активністю на рівні препарату Целокс. Розглядаються властивості хітозану, суттєві для виявлення його гемокоагуляційної дії. Показано, що препарати високомолекулярного хітозану мають вищу гемокоагуляційну активність порівняно з низькомолекулярним і є більш придатними для одержання гемостатичних засобів.

Ключові слова: хітозан, Целокс , гемостатична активність, лабораторні тести in vitro та in vivo.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008