Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.048
С. 48-55, бібліогр. 45, англ.
УДК: 612.015:616.153.96:616.894

ВПЛИВ  ЛІПОСОМНОЇ ФОРМИ КУРКУМІНУ НА АНГІОТЕНЗИН-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ, ЦИТОКІНИ І КОГНІТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЩУРІВ  З МОДЕЛЛЮ ХВОРОБИ  АЛЬЦГЕЙМЕРА

В. В. Соколік 1, С. М. Шульга 2

1 ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», Харків
2 ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

Метою дослідження було вивчення впливу ліпосомної форми куркуміну на активність ангіотензинперетворювального ензиму, цитокіни і мнестичні властивості щурів з експериментальною хворобою Альцгеймера. У тварин з інтрагіпокампальним уведенням Аβ42_Human застосовували назальну терапію ліпосомною формою куркуміну. Реєстрували концентрацію цитокінів і активність ангіотензинперетворювльного ензиму у відділах головного мозку (лобно-фронтальна кора і гіпокамп) та сироватці крові, а також показники умовно-рефлекторної реакції уникнення. У результаті терапії куркуміном встановлено пригнічення активності цитокінів, ангіотензинперетворювального ензиму та відновлення мнестичних показників у щурів із хворобою Альцгеймера. Назальна терапія ліпосомної форми куркуміну мала наслідком зменшення активності ангіотензинперетворювального ензиму та антицитокінового ефекту у цільових відділах головного мозку (лобно-фронтальна кора і гіпокамп), що сприяло відновленню мнестичних властивостей і пам’яті щурів.

Ключові слова: куркумін, ліпосоми, β-амілоїдний пептид, цитокіни, ангіотензинперетворювальний ензим.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008