Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Печатная версия)
ISSN 2410-776X (Электронная версия)

6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.071
С. 71-76, бібліогр. 20, англ.
УДК: 669.187.526.001.5

ВАПНЯКОВЕ ОЧИЩЕННЯ ЦУКРОВМІСНОГО РОЗЧИНУ   КОЛОЇДНИМИ РОЗЧИНАМИ ВИСОКОЇ В’ЯЗКОСТІ

К. В. Ляпіна1, П. Г. Дульнєв2, А. І. Маринін3, Н. М. Пушанко3, В. В. Олішевський3

1Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Київ
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
3Національний інститут харчових технологій, Київ

Метою роботи було визначити ефективність сумісного використання вапняку та суспензій високої в’язкості, що містять як прекурсор наночастинки алюмінію, під час очищення цукровмісних розчинів.

На першому етапі отримували інкапсульований у сольову матрицю нанопорошок алюмінію спільним осадженням із парової фази металу та галогеніду лужного металу NaCl. Для тривалої стабілізації наночастинок алюмінію застосовували розроблений авторами спосіб диспергування цих порошків у композиції поліетиленгліколей, одержуючи колоїдний розчин високої в’язкості – гель. На другому етапі як об’єкт дослідження використовували дифузійний сік, отриманий в лабораторних умовах екстрагуванням водою бурякової стружки. Визначали основні показники якості соку: вміст сухих речовин, сахарози, протеїнових і пектинових речовин (як основних складових колоїдної фракції дифузійного соку), а також його чистоту – співвідношення вмісту сахарози і сухих речовин (у %). Як основний реагент для проведення процесу попереднього вапнування використовували молоко зі щільністю 1,18 г/см3, приготоване шляхом гасіння обпаленого вапна гарячою водою.

У ході експериментів показана ефективність препаратів, що містять алюміній у наноформі, їх вплив на ступінь видалення речовин колоїдної дисперсності у процесі очищення дифузійного соку в цукробуряковому виробництві та підвищення його якості. Одержані результати свідчать про те, що залежно від способу отримання досліджувані додаткові реагенти з наночастинками алюмінію справляють різний ефект на зміну чистоти дифузійного соку в процесі його оброблення вапняним молоком.

Ключові слова: нанопорошок алюмінію, вапнякове очищення цукровмісного розчину.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008