Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)
6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.077
С. 77-86, бібліогр. 20, англ.
УДК: 582. 923.1.+ 58.084

АДАПТАЦІЯ ОДЕРЖАНИХ in vitro РОСЛИН Gentiana lutea L. ДО УМОВ ex vitro ТА in situ

О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Україна

Метою роботи було розробити технологію перенесення одержаних шляхом мікроклонального розмноження рослин Gentiana lutea L. в умови in situ. Використовували методи культивування рослинних об’єктів in vitro. Підібрано оптимальні умови для вкорінення отриманих шляхом мікроклональним розмноженням пагонів G. lutea іn vitro: живильне середовище МС/2 з половинним вмістом NH4NO3 без вітамінів та сахарози, доповнене 3 г/л маніту та 0,05 мг/л кінетину, з використанням як підтримувального субстрату агару (4 г/л) у поєднанні з перлітом (16 г/л) або поетапне зменшення в середовищі МС/2 без вітамінів та зі зменшеною концентрацією NH4NO3 концентрації вуглеводів з 10 г/л до 2 г/л із подальшим вкоріненням цих пагонів у водопровідній воді. Укорінені рослини адаптовано до умов ex vitro шляхом висаджування їх у горщики з ґрунтом та поступовим переведенням тепличного режиму до відкритого. Частка адаптованих до умов in situ рослин – 21% через рік після висаджування – свідчить про перспективність розробленого способу культивування. Таким чином, запропоновано один з ефективних способів відновлення ушкоджених популяцій G. lutea, що включає репатріацію в них укорінених та адаптованих до умов ex vitro рослин, отриманих мікроклональним розмноженням in vitro.

Ключові слова: Gentiana lutea L., вкорінення in vitro, адаптація ex vitro, репатріація in situ.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008