Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.009
С. 9-20, бібл. 69, англ.
УДК: 573.6: 639.3

ЗАСТОСУВАННЯ ДНК-МІКРОЧИПІВ У СУЧАСНОМУ РИБНИЦТВІ

 Залоїло І. А.1, Залоїло О. В.2, Бучацький Л. П.2, 3

1Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ
2Інститут рибного господарства НААНУ, Київ
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Подано огляд даних літератури, що стосуються найбільш перспективних сфер застосування методу ДНК-мікрочипів у сучасному рибництві. Особливу увагу приділено ефективності цього підходу під час діагностики різних стадій вірусних та бактеріальних захворювань риб. Показано ефективність застосування ДНК-мікрочипів у дослідженнях генетичних змін в організмі риб під впливом температурних чинників та забруднювачів водного середовища (зокрема надлишків кормів). Описано різні можливості використання ДНК-мікрочипів для міжвидової та внутрішньовидової ідентифікації особин у природі і в умовах рибних господарств.

Ключові слова: ДНК-мікрочипи, генотипування, молекулярно-генетична діагностика.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015