Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

  3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.009
С. 9-27, бібліогр. 92, англ.
УДК: 759.873.088.5:661.185

ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК МІКРООРГАНІЗМАМИ НА ВІДХОДАХ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ

 Пирог Т. П., Гриценко Н. А., Софілканич А. П., Савенко І. В.

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено дані літератури і власних експериментальних досліджень щодо мікробного синтезу на основі відходів виробництва біодизеля одно- і двоатомних спиртів (1,3-пропандіол, 2,3-бутандіол, бутанол, етанол), поліолів (манітол, еритритол, арабітол), органічних кислот (лимонна, бурштинова, молочна, гліцеролова), полімерів і сполук зі складною структурою (полісахариди, полігідроксіалканоати, поверхнево-активні речовини, цефалоспорин, ціанокобаламін), зокрема з використанням рекомбінантних штамів-продуцентів.

Показано, що через наявність потенційних інгібіторів у складі технічного гліцеролу (метанол, натрієві та калієві солі) ефективність технологій одержання більшості продуктів мікробного синтезу на такому субстраті є нижчою, ніж на очищеному. Проте необхідність утилізації цього токсичного відходу (через підвищену лужність і вміст метанолу зберігання і перероблення технічного гліцеролу є серйозною екологічною проблемою) компенсує нижчі показники синтезу цільового продукту. Окрім того, на сьогодні, враховуючи обсяги утворюваного під час одержання біодизеля технічного гліцеролу, перевагу віддають мікробним технологіям, що дають змогу реалізувати біосинтез практично цінних метаболітів у середовищі з максимально можливою концентрацією відходів.

Використання технічного гліцеролу як субстрату сприятиме зниженню собівартості продуктів мікробного синтезу і підвищенню рентабельності виробництва біодизеля.

Ключові слова: біодизель, тех ніч ний гліцерол, продукти синтезу органічних сполук мікроорганізмами.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015