Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 2, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.028
С. 28-44, бібліогр. 115, англ.
УДК: 579.61/ 571.27

ІМУНОМОДУЛЯТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРОБІОТИ КИШКОВИКА ЛЮДИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

 Сківка Л. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Узагальнено дані літератури та власних досліджень автора стосовно впливу мікробіоти на імунну систему. Розглянуто механізми диверсифікації імунної відповіді на патогенні та симбіотичні мікроорганізми. Охарактеризовано вплив мікроорганізмів нормофлори на вроджений і адаптивний імунітет. Наведено чинники запальних захворювань людини, асоційованих із порушеннями мікробіоти. Біологічні властивості пробіотичних препаратів розглянуто в контексті їх модуляторного впливу на запальну імунну реакцію. Висвітлено перспективи застосування імуномодуляторного потенціалу пробіотичних мікроорганізмів.

Ключові слова: мікробіота кишковика, імуномодуляція, імунобіотики, запалення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015