Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.104
С. 104-109, бібліогр. 18, англ.
УДК: 577.15 (088.8)

МУКОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ЛІЗОЦИМОМ: ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Декіна С. С., Романовська І. І., Леоненко І. І., Єгорова А. В.

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса

Метою роботи було дослідження нековалентно іммобілізованого лізоциму, а також фізико-хімічних і біохімічних властивостей одержаного мукоадгезивного гелю. Активність лізоциму визначали бактеріолітичним методом (субстратом слугував ацетоновий порошок клітин Micrococcus lysodeikticus). Іммобілізацію лізоциму проводили методом включення в гель. Взаємодію ензиму з носієм досліджували методами віскозиметрії, спектрофотометрії та спектрофлуориметрії. Отримано мукоадгезивний гель з іммобілізованим лізоцимом із протизапальною й антимікробною активністю. Унаслідок іммобілізації утворився протеїн-полімерний комплекс з вихідною ензиматичною активністю. Продукт характеризується високими мукоадгезивними властивостями, кількісним збереженням протеїну і бактеріолітичною активністю, пролонгованим вивільненням ензиму, поліпшеними біохімічними характеристиками (розширеним pH-профілем активності, стабільністю в кислому середовищі й під час зберігання впродовж 2 років) і є перспективним для подальших досліджень. Запропонований метод іммобілізації лізоциму в гель натрієвої солі карбоксиметилцелюлози дає змогу одержувати стабільний високоефективний продукт з високими адгезивними властивостями для закріплення на слизових оболонках, що є перспективним для використання у біомедицині.

Ключові слова: лізоцим, іммобілізація, мукоадгезивний гель.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015