Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (электронная версия),
ISSN 2410-7751 (печатная версия)

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.095
С. 95-103, бібліогр. 28, англ.
УДК: 579.864.1:615.331

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ Lactobacillus casei ІМВ В-7280 ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УРОГЕНІТАЛЬНОЇ СТАФІЛОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

 Бабенко Л. П.1, Лазаренко Л. М.1, Демченко О. А.1, Конарбаєва З. К.2, Векіо Дж. Ло3, Співак М. Я.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова, Чимкент, Республіка Казахстан
3Учбовий центр, Барселона, Іспанія

Метою роботи було визначення антибактеріальної активності Lactobacillus casei ІМВ, В-7280 за експериментальної урогенітальної стафілококової інфекції у мишей. Досліджували вплив цього пробіотичного штаму лактобактерій, який вводили інфікованим Staphylococcus aureus 8325-4 мишам у піхву та/або per os щодоби протягом 7 діб, на мікрофлору піхви, нирок і кишкового вмісту.

Встановлено, що за експериментальної урогенітальної стафілококової інфекції L. Casei ІМВ В-7280 справляв ефективну антибактеріальну дію стосовно як St. aureus 8325-4, так й інших умовно патогенних бактерій. Після введення L. casei ІМВ В-7280 інфікованим мишам спостерігали зменшення або повну елімінацію St. aureus 8325-4 із піхви, нирок та кишкового вмісту в різні терміни спостереження.

Пробіотичний штам L. casei ІМВ В-7280 є перспективним для створення імунобіотиків з антибактеріальною активністю, які можна використовувати для профілактики та лікування урогенітальних інфекцій, спричинених умовно патогенними мікроорганізмами.

Ключові слова: антибактеріальна активність, імунобіотики, Lactobacillus casei, Staphylococcus aureus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015