Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.089
С. 89-94, бібліогр. 12, англ.
УДК: 577.158.54

ДЕНАТУРАЦІЯ НАТИВНИХ ТА ДЕГЛІКОЗИЛЬОВАНИХ
α-ГАЛАКТОЗИДАЗ Penicillium canescens ГУАНІДИНХЛОРИДОМ

Борзова Н. В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було порівняльне дослідження нативних та О-деглікозильованих α-галактозидаз Penicillium canescens за умов денатуруючого впливу гуанідинхлориду. Розрахунок кінетики та констант інактивації проводили на підставі аналізу експериментальних кінетичних кривих денатурації ензимів. Виявлено значні відмінності в кінетиці інактивації нативної та деглікозильованої α-галактозидази P. canescens за дії гуанідинхлориду. Нативний ензим був стійким у всьому дослідженому діапазоні концентрацій гуанідинхлориду (від 0,1 до 3,0 М), зберігаючи не менш ніж 50% від вихідної активності протягом 72 год. Деглікозильовані препарати менш стійкі й за концентрацій гуанідинхлориду вище за 1 М були стрімко інактивовані протягом 5–30 хв. Константи швидкості дисоціації нативних та деглікозильованих ензимів відрізнялися на 1–2 порядки. Показано, що субодиничні взаємодії відіграють головну роль у процесі інактивації ензиму, а вуглеводний компонент суттєво впливає на забезпечення міцності зв’язків та конформаційної стійкості до хімічної денатурації.

Ключові слова: ?-галактозидаза, Penicillium canescens, гуанідинхлорид, денатурація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008