Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

3 2015 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.056
С. 56-66, бібліогр. 25, рос.
УДК: 579.22:631.465

ГАЛОФІЛЬНІСТЬ МІЦЕЛІАЛЬНИХ ГРИБІВ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ СОЛОНЧАКІВ ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ

Квесітадзе Е.

Грузинський технічний університет, Тбілісі, Грузія

Роботу присвячено виділенню, очищенню, таксономічній характеристиці та оцінюванню можливості практичного використання в біотехнологічних процесах сільського господарства культур галофільних мікроскопічних грибів із солончаків Східної Грузії (середня частина Південного Кавказу). В усіх ґрунтово-кліматичних зонах домінують роди Aspergillus, Penicillium і Fusarium, далі Trichoderma та Mucor, решта — трапляються порівняно рідко. Рід Aspergillus широко представлений у каштановому ґрунті й чорноземі. У сірому лісовому ґрунті переважає Penicillium. За результатами експедицій у засолених регіонах створено колекцію галофільних мікроорганізмів, що налічує 96 ізолятів мікроскопічних грибів. Проведені дослідження свідчать про те, що в ґрунтах із сильною засоленістю переважають галотолеранти та екстремальні галофіли і практично відсутні слабкі галофіли. У слабо засолених ґрунтах вкрай рідко трапляються екстремальні галофіли, а домінують слабогалофільні форми грибів.

Ключові слова: галофіли, мікроскопічні гриби, екстремофіли, ензими.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015