Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія

Biotechnologia Acta
V. 8, No 3, 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.116
С. 116-122, бібліогр. 19, укр.
УДК: 615.222: 582.594.2

БІОТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИКОРОСЛОЇ ОРХІДЕЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ Ophrys sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson

Шейко О. А., Косаківська І. В.

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ

Метою роботи було визначення оптимальних умов калюсоутворення в культурі in vitro із,насіннєвих зачатків, зав’язей і пиляків дикорослої зникаючої орхідеї Ophrys subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E. Nelson з наступним використанням отриманих калюсних тканин для розроблення технології клонального мікророзмноження і збереження ex situ. У дослідженнях використовували біотехнологічні (культивування експлантів в умовах in vitro) і мікроскопічні (виготовлення тимчасових препаратів, світлова мікроскопія, цитоморфологічний аналіз калюсних тканин) методи. Підібрано живильні середовища з оптимальними концентраціями регуляторів росту й одержано калюсні культури з генеративних органів (для зав’язей — середовище Мурасіге–Скуга з додаванням 2,5 мг/л 6-БАП і 1,5 мг/л 2,4-Д; насіннєвих зачатків — середовище Ніча і Ніч з 2,0 мг/л 6-БАП і 2,5 мг/л 2,4-Д; експлантів пиляків — середовище Ніча і Ніч з 3 мг/л 6-БАП та 2,5 мг/л ІОлК). Цитоморфологічним аналізом виявлено в калюсах меристематичні осередки, поява яких свідчить про початок процесів вторинної диференціації в калюсних тканинах. Одержані результати використовуватимуть у подальших дослідженнях для одержання з калюсів рослин-регенерантів O. sphegodes.

Ключові слова: Ophrys sphegodes, культура in vitro, калюсогенез, фітогормони.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015