Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 3 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 3, 2015; 
https://doi.org/10.15407/biotech8.03.123
С. 123-128, бібліогр. 13, англ.
УДК: 579.266

ЗАКОНОМІРНОСТІ КІЛЬКІСНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ ЗАЛІЗОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

Говоруха В. М.1, Гаврилюк О. А.2, Таширев О. Б.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
2Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Метою роботи був кількісний облік залізовідновлювальних бактерій у природних екосистемах Антарктики, Арктики, Мертвого і Чорного морів, середніх широт (Україна, Абхазія) та екваторіальної зони (Еквадор). Використано метод кількісного обліку мікроорганізмів за Мак-Креді, колориметричний метод визначення сполук Fe(II) у культуральній рідині. Вперше проведено системне дослідження чисельності залізовідновлювальних бактерій обох півкуль в екосистемах шести географічних областей. Експериментально показано високу чисельність залізовідновлювальних бактерій у природних екосистемах. Їх кількість становила від 1,1•102 до 2,8•107 кл/г абсолютно сухого зразка. Подані результати свідчать, що залізовідновлювальні бактерії є невід’ємною складовою природних екосистем і можуть суттєво впливати на біогеохімічні цикли трансформації сполук заліза та вуглецю.

Ключові слова: чисельність залізовіднов лювальних бактерій, природні екосистеми, біогеохімічні цикли заліза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008