Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


 5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.027
С. 27-34, Бібліогр. 21, англ.
УДК: 577.152.34:577.151.5

ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ЕЛАСТОЛІТИЧНОЇ ПЕПТИДАЗИ Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324

 Нідялкова Н. А., Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було визначення умов культивування Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 для біосинтезу еластолітичної пептидази. Оптимізацію живильного середовища та умов культивування для синтезу еластолітичної пептидази B. thuringiensis ІМВ В-7324 здійснювали за допомогою одно- та двофакторних експериментів. Встановлено, що макси-мальний синтез ензиму (5,15 од/мг протеїну) відбувається в експоненційній фазі росту на 18-у год за умов глибинного культивування. З використанням відсіювального експерименту показано, що для біосинтезу ензиму значущими є всі компоненти базового середовища, окрім желатину, вилучення якого сприяє підвищенню еластолітичної активності в 9,8 раза (50,55 од/мг протеїну). Вивчено вплив різних джерел азоту та вуглецю на синтез ензиму. Виявлено, що оптимальними джерелами є сульфат амонію та арабіноза, використання яких дає змогу збільшити еластолітичну активність в 17,4 і 4,6 рази (90 і 24 од/мг протеїну) відповідно. За допомогою двофакторного експерименту на трьох рівнях було визначено оптимальні концентрації сульфату амонію та арабінози в середовищі, за яких можливе підвищення еластолітичної активності в 24,7 рази (127,45 од/мг протеїну). Оптимізоване середовище містило (г/л): арабінозу — 13,0; (NH4)2SO4 — 14,0; КН2РО4 — 1,6; (CH3COO)2Zn — 0,25; MgSO47H2O — 0,75. Під час вирощування B. thuringiensis ІМВ В-7324 у глибинних умовах культивування протягом 18 год у 200 мл оптимізованого живильного середовища за початкового значення рН 7,0, температури 37 °С, швидкості обертання качалки 220 об/хв еластолітична активність становила 132,5 од/мг протеїну.

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, еластолітична пептидаза, двофакторний експеримент.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014