Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


  5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.035
С. 35-42, Бібліогр. 41, англ.
УДК: 611.018.2/.6:615.014.41:618.11-002.2

МУЛЬТИПОТЕНТНІ МЕЗЕНХІМНІ СТРОМАЛЬНІ КЛІТИНИ КІСТКОВОГО МОЗКУ В ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У МИШЕЙ

 Волкова Н. О., Юхта М. С., Юрчук Т. О., Іванова О. Д., Степанюк Л. В.,
Павлович О. В. , Сокол Л. В.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Метою роботи було дослідити вплив на хронічне запалення яєчників мишей та визначити локалізацію мультипотентних мезенхімних стромальних клітин кісткового мозку за внутрішньовенного введення. Результати гістологічного дослідження засвідчили, що в експериментальних тварин в умовах клітинної терапії відбувалась активізація репаративного процесу з тенденцією до нормалізації морфологічних параметрів оваріальної тканини на фоні згасання запальних проявів. На 21-шу добу в контрольній групі з уведенням фізіологічного розчину загальна кількість фолікулів була знижена (7,4 ± 2,18%) порівняно з інтактними тварин (18,3 ± 4,52%), а 85,3 ± 5,2% ооцитів мали ознаки апоптозу (Аnnехіn+). В експериментальній групі кількість фолікулів достовірно збільшувалась до величини 15,3 ± 1,8%, а кількість апоптозних ооцитів зменшувалась (5,7 ± 0,8%) порівняно з контролем. Люмінесцентна мікроскопія кріостатних зрізів яєчників тварин після терапії міченими РКН-26 клітинами дала змогу виявити наявність дифузного розподілу люмінесціюючих об’єктів, які мали вигляд невеликих за розміром конгломератів клітин. Встановлено, що кріоконсервовані мультипотентні мезенхімні стромальні клітини кісткового мозку за умов внутрішньовенного введення тваринам із хронічним запаленням яєчників справляють модулювальну дію на перебіг запалення, сприяють відновленню фолікулогенезу і визначаються в яєчниках на 10-ту та 21-шу добу після введення.

Ключові слова: хронічне запалення яєчників, мультипотентні мезенхімні стромальні клітини кісткового мозку, клітинна терапія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014