Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Печатная версия)
ISSN 2410-776X (Электронная версия)

 5 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 5, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.05.050
С. 50-54, Бібліогр. 9, англ.
УДК: 576.3+612.014.2/3

КУЛЬТИВУВАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН – ПОХІДНИХ НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ У КОЛАГЕНОВОМУ І ФІБРИНОВОМУ ГІДРОГЕЛЯХ: ВПЛИВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ПРОЛІФЕРАЦІЮ

Васильєв Р. Г.1, 2, Зубов Д. О.1, 2, Родніченко А. Є.1, 2,  Лабунець І. С.1, Новікова С. М.1

1ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ
2Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration медичної компанії ilaya, Київ, Україна

Виявлено можливість культивування мультипотентних стовбурових клітин — похідних нервового гребеня у тривимірних конструкціях на основі колагенового і фібринового гідрогелів. Досліджен вплив на життездатність та ріст клітин. Показано, що обидва гідрогелі сприяють адгезії та розпластуванню клітин. За культивування зберігається висока життєздатність клітин в гідрогелях обох типів та відбувається утворення мережі з’єднаних між собою клітин. За культивування протягом двох тижнів у колагеновому гідрогелі кількість клітин збільшується у 1,4 раза, тоді як у фібриновому гідрогелі — майже у 3 рази. Отримані результати можуть бути використані при розробленні тканинно-інженерних конструкцій на основі мультипотентних стовбурових клітин — похідних нервового гребеня.

Ключові слова: нервовий гребінь, мультипотентні стовбурові клітини, 3D-культури, гідрогелі, фібрин, колаген.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014