Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.085
С. 85-91, Бібліогр. 15, англ.
УДК: 616-006-085:615.37

ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІОІМУНОТЕРАПІЇ НА ОСНОВІ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН ТА ЦИСПЛАТИНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Горбач О. І.1, 2, Храновська Н. М.1, Скачкова О. В.1, Сидор Р. І.1, 2, Позур В. К.2

1Національний інститут раку, Київ, Україна
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Метою роботи було опрацювати схему комбінованої хіміоімунотерапії, а також дослідити протипухлинну та імуномодулювальну активність хіміоімунотерапевтичного режиму із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин і низьких доз цисплатину у мишей лінії СВА із саркомою-37. Максимальний протипухлинний та імуномодулювальний ефекти спостерігаються після застосування вакцини на основі дендритних клітин у комбінації з дозами цисплатину в концентрації 2 мг/кг. Серед значних імуномодулювальних ефектів комбінованої терапії слід відзначити посилення функціональної активності природної ланки імунітету, зокрема підвищення цитотоксичної активності природних кілерних клітин, поглинальної активності та здатності до продукування активних форм кисню перитонеальних макрофагів, нейтрофілів і макрофагів селезінки. Результати дослідження свідчать про доцільність комбінування хіміо- та імунотерапевтичних методів при розробленні більш ефективних підходів для профілактики рецидивів і метастазів у хворих на злоякісні новоутворення після основного лікування.

Ключові слова: саркома-37, вакцина на основі дендритних клітин, цисплатин, хіміо імунотерапія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014