Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.080
С. 80-84, Бібліогр. 12, рос.
УДК: 575.22: 58.084

МУЛЬТИПЛЕКСНА ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ ДЛЯ ГЕНОТИПУВАННЯ ЕКОТИПІВ Arabidopsis thaliana ЗА ДОПОМОГОЮ SSLP-МАРКЕРІВ

Зіміна О. В. 1, Ситник К. С. 2, Парій М. Ф. 2, Алхімова О. Г. 1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
2Національний університет біоресурсів та природокористування НААН України, Київ

Метою роботи було, використовуючи базу даних The Arabidopsis Information Resource, підібрати 12 SSLP-маркерів, розподілених за хромосомами і плечами хромосом арабідопсису, оптимізувати умови ампліфікації кожного з фрагментів і одночасної ампліфікації декількох фрагментів. Для ідентифікації екотипів A. thaliana та їхнього гібрида як ДНК-маркери використовували послідовності SSLP, що є високополіморфними в арабідопсису і простими у застосуванні. За допомогою цієї бази даних було підібрано праймери для 12 SSLP-маркерів, розподілених за всіма хромосомами та їхніми плечами. Рослинним матеріалом слугували лінії A. thaliana екотипів Columbia і Landsberg erecta. В результаті проведених експериментів з оптимізації умов ПЛР було встановлено, що двостадійна ПЛР з використанням двох температур відпалу праймерів в кожному циклі дає змогу ефективно ампліфікувати всі розглянуті в роботі фрагменти. Визначено умови для проведення двох ПЛР-мультиплексів, кожен з яких уможливлює ампліфікацію двох фрагментів, та одного ПЛР-мультиплексу — для ампліфікації трьох маркерів. Розроблена система ДНК-маркерів може бути використана для дослідження поведінки й успадкування кожної хромосоми материнського і батьківського геномів гібридів арабідопсису, а також дає можливість швидко та ефективно проводити генетичний аналіз.

Ключові слова: екотипи Arabidopsis thaliana, SSLP-маркери, ПЛР-мультиплекс.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008