Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.071
С. 71-79, Бібліогр. 37, англ.
УДК: 576.3+612.014.2/3

ВЛАСТИВОСТІ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН — ПОХІДНИХ НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ З БУЛЬБАРНОГО РЕГІОНУ ВОЛОСЯНОГО ФОЛІКУЛА in vitro

Васильєв Р. Г. 1, 2, Родніченко А. Є. 1, 2, Д. О. Зубов1, 2, Лабунець І. Ф. 1, Новікова С. М. 1, Бутенко Г. М. 1

1ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ
2Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration медичної компанії ilaya, Київ, Україна

Описано спосіб одержання культури мультипотентних стовбурових клітин — похідних нервового гребеня — з бульбарного регіону волосяного фолікула вібрис дорослих мишей та досліджено їхні біологічні властивості. Виявлено, що клітини мають фібробластоподібну морфологію, є нестин-позитивними та цитокератин-негативними, експресують поверхневі маркери CD44, CD73, CD90 i Sca-1. Цей клітинний тип виявляє в культурі функціональні властивості стовбурових клітин: клоногенність, здатність до самовідновлення, ріст у вигляді флотуючих сфер та здатність до спрямованого мультилінійного диференціювання. Завдяки цим властивостям мультипотентні стовбурові клітини — похідні нервового гребеня — є перспективними для застосування в галузі регенеративної медицини.

Ключові слова: нервовий гребінь, мультипотентні стовбурові клітини, волосяний фолікул, клоногенність, сферогенез.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014