Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.034
С. 34-45, Бібліогр. 46, англ.
УДК: 577.112: 543.544.17(045)

ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ ПРОТЕЇНІВ А, G, L В АФІННІЙ ХРОМАТОГРАФІЇ

 О. В. Святенко1, О. Б. Горбатюк2, О. А. Васильченко1

1Національний авіаційний університет, Київ, Україна
2Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ

Протеїни A, G, L — це нативні та рекомбінантні протеїни бактеріального  походження, що зв’язуються з імуноглобулінами ссавців. У біотехнології для виробництва афінних сорбентів використовують переважно рекомбінантні варіанти протеїнів A, G та L. Наведено порівняльну характеристику цих протеїнів, афінних сорбентів на їхній основі, переваги та недоліки застосування як лігандів в афінній хроматографії. Подано аналіз властивостей протеїнів A, G та L. Специфічність зв’язування й афінність цих протеїнів розрізняються залежно від виду тварин та підкласу антитіл. Протеїн А має високу афінність до IgG1, IgG2, IgG4 людини, IgG2a, IgG2b, IgG3 миші, IgG2 кози та вівці, IgG собаки, кота, кролика, морської свинки. Протеїн G міцно зв’язується з IgG людини, миші, корови, кози, вівці та кролика. Протеїн L має здатність до міцного зв’язування з легкими каппа-ланцюгами імуноглобулінів людини, миші, щура та свині. Показано доцільність застосування афінної хроматографії з використанням сорбентів на основі іммобілізованих протеїнів A, G і L для виділення та очищення антитіл різних класів. Вищезазначений метод застосовують як альтернативу традиційним методам очищення протеїнів, таким як іонообмінна, гідрофобних взаємодій, металo-афінна хроматографія, осадження етанолом, завдяки простоті, можливості одностадійного процесу очищення, одержання протеїнів з високим рівнем чистоти, багаторазового використання за дотримання правильних умов зберігання та експлуатації. Афінні сорбенти на основі іммобілізованих протеїнів A, G та L застосовують не лише для очищення антитіл, але й для виділення різних їхніх фракцій із сироватки крові.

Ключові слова: афінна хроматографія, стафілококовий протеїн А, пептострептококовий протеїн L, протеїн G.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014