Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
Т. 7, № 2, 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.086
С. 86-91, Бібліогр. 19, укр.
УДК: 582.998.1-119.2

ВЛАСТИВОСТІ СЕСКВІТЕРПЕНОВИХ ЛАКТОНІВ,
КУЛЬТИВОВАНИХ  in vitro Saussurea discolor (WILLD.) DC. ТА S. porcii DEGEN

М. М. Марченко, А. Є. Шелифіст, Л. М. Чебан

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

За допомогою методів УФ- та ІЧ-спектроскопії в рослинній сировині Saussurea discolor (Willd.) DC. (сосюрея різноколірна) та S. porcii Degen (сосюрея Порціуса), рідкісних видів роду Saussurea DC., встановлено присутність сесквітерпенових лактонів. Аналогічні результати одержано й для рослин, культивованих in vitro. Вміст у них сесквітерпенових лактонів близький до вмісту в інтактних рослинах і вищий для S. discolor.

Розроблено умови вилучення (5-денною екстракцією хлороформом), очищення (адсорбційної хроматографією на колонці) та фракціонування (тонкошаровою хроматографією) смолки сесквітерпенових лактонів. За допомогою тонкошарової хроматографії виявлено якісні відмінності їхнього спектра для експлантів рослин, вирощених in vitro, та дикорослих рослин S. discolor і S. рorcіi. Рослинний матеріал обох досліджуваних видів відрізняється також за вмістом основних компонентів спектра сесквітерпенових лактонів. Виявлено його залежність від умов вирощування. Компоненти з Rf 0,36 та 0,95 містяться в усій досліджуваній сировині в максимальній кількості.

Із застосуванням методу дифузії в агар у сесквітерпенових лактонів виявлено антимікробну активність. Як тест-систему використовували Baсillus subtilis. Антимікробну активність встановлено для суми сесквітерпенових лактонів. Вона значною мірою зумовлена дією компонентів з Rf 0,36 та 0,95.

Одержані результати свідчать про здатність S. discolor та S. porcii синтезувати in vitro сесквітерпенові лактони, а також про можливість використання рослинної сировини культивованих рослин як їх джерел. Для сесквітерпенових лактонів досліджуваних видів доведено антимікробну активність.

Ключові слова: Saussurea discolor (Willd.) DC., S. porcii Degen, сесквітерпенові лактони, тонкошарова хроматографія, антимікробна активність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014