Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.079
С. 79-85, Бібліогр. 14, рос.
УДК: 547.953:615.012:665:372

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ ІЗ СУХИХ ЛЕЦИТИНІВ СОЇ ТА СОНЯШНИКУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД  СИРОВАТКИ КРОВІ

 Г. В. Дзяк 1, С. М. Шульга 2, М. Адаб 3, А. Л. Дроздов 3,  І. С. Глух 2

1 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ
2 ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ
3 НДІ медико-біологічних проблем ДУ «ДМА МОЗ України», Дніпропетровськ

Сухий лецитин, що є сумішшю  полярних фосфоліпідів, нейтральних ліпідів, вільних жирних кислот, гліколіпідів, вуглеводів і незначної кількості вологи, є перспективним об’єктом для створення біопрепаратів-гепатопротекторів. Одним із виявів його фармакологічної активності є вплив на склад ліпідів сироватки, зокрема на транспортні форми цих ліпідів.

Досліджено вплив сухих лецитинів сої та соняшнику на ступінь гіперліпопротеїнемії та інших порушень ліпідного обміну. Показано, що знежирений сухий лецитин сої виявляв гіпохолестеролемічну активність стосовно всіх вивчених форм холестеролу сироватки. Знежирений сухий лецитин соняшнику мав аналогічний, але дещо менший вплив. Однак зниження концентрації холестеролу  ліпопротеїдів високої щільності під дією лецитину соняшнику розвивалося раніше, ніж лецитину сої.

Показано, що обидва лецитини запобігали розвиткові дисліпопротеїдемії, спричиненої застосуванням тетрахлорметану.

Ключові слова: сухий лецитин, біопрепарати лецитину сої та соняшнику, ліпіди сироватки крові.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014