Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

"Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.049
С. 49-61, Бібліогр.77, укр.
УДК: 591.146-02

БІОАКТИВНІ ПЕПТИДИ ПРОТЕЇНІВ СИРОВАТКИ МОЛОКА КОРІВ (Bos taurus)

А. В. Юкало, К. Є. Дацишин, В. Г. Юкало

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

Наведено дані щодо біологічних властивостей протеїнів сироватки молока, які реалізуються на рівні продуктів їх протеолітичного розщеплення — біоактивних пептидів. Основними функціями цих протеїнів є забезпечення амінокислотного живлення ссавців на початкових етапах розвитку, транспорт жирних кислот і ретинолу, участь у синтезі лактози, транспортуванні іонів кальцію і заліза, імунний захист, антимікробна дія та ін. В останні роки встановлено, що протеїни сироватки молока, подібно до казеїнів, є попередниками низки біологічно активних пептидів. Серед продуктів протеолітичного розщеплення Β-лактоглобуліну, α-лактоальбуміну, лактоферину та альбуміну сироватки молока виявлено інгібітори ангіотензинперетворювального ензиму, опіоїдні пептиди — агоністи опіатних рецепторів, антимікробні пептиди, пептиди з імуномодуляторною та гіпохолестеролемічною дією, а також пептиди, що впливають на моторику кишечника. Аналізуються дані щодо можливої участі пептидів протеїнів сироватки молока в реалізації таких біологічних функцій, як засвоєння іонів кальцію, антиоксидантна дія, регулювання апетиту, антиканцерогенна активність. Зроблено припущення, що утворення біоактивних пептидів можна розглядати як додаткову функцію природних харчових протеїнів, яка дає переваги організмові ссавців і позитивно впливає на їх розвиток у неонатальний період. Розглянуто шляхи утворення біоактивних пептидів, їхню стійкість до дії протеолітичних ензимів, здатність проникати в кров’яне русло і виявляти біологічну дію. На сьогодні одержано обмежену кількість продуктів з біоактивними пептидами протеїнів сироватки молока. Для ширшого застосування їх потрібні подальші дослідження будови, механізму дії, шляхів і способів виділення. Створення функціональних продуктів на основі біоактивних пептидів із протеїнів сироватки молока дасть змогу більш раціонально використовувати цей побічний продукт молочної промисловості.

Ключові слова: протеїни сироватки молока, біологічно активні пептиди, протеоліз, функціональні молочні продукти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013