Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.086
С. 86-93, Бібліогр. 56, англ.
УДК: 543.645.6:665.123

ВИКОРИСТАННЯ РЕКОМБІНАНТНОЇ ПЕРОКСИДАЗИ ХРОНУ ДЛЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ

О. М. Єгоров1, 2, В. Г. Григоренко1, І. П. Андреєва1, 3, М. Ю. Рубцова1

1Лабораторія інженерних ферментів, Хімічний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова, Москва, Росія
2Відділ мікробіології, Російська медична академія післядипломної освіти, Москва, Росія
3Immunotek МДУ, Москва, Росія

Статтю присвячено перспективам застосування рекомбінантної пероксидази хрону в аналітичній біохімії та біотехнології. Розглянуто проблеми клонування пероксидази хрону в різних експресійних системах, можливі підходи до їх вирішення, а також переваги використання в імуноаналізі рекомбінантної пероксидази хрону і злитих протеїнів на її основі. Показано принципову можливість створення безмедіаторного біензимного біосенсора для виявлення пероксиду водню і метаболітів, що утворюють його під час трансформації, на основі коадсорбованих рекомбінантної пероксидази хрону та відповідної оксидази. Уперше показано можливість одержання функціонально активного рекомбінантного кон’югату пероксидази хрону із серцевим протеїном людини, що зв’язує жирні кислоти, який може бути застосовано в конкурентному імуноаналізі для діагностики інфаркту міокарда, а також N- і C-кінцевих рекомбінантних кон’югатів пероксидази хрону із Fab-фрагментами антитіл проти атразину — для виявлення пестициду атразину.

Ключові слова: рекомбінантна пероксидаза хрону, злиті протеїни, імуноаналіз, безмедіаторний біензимний біосенсор, Fab-фрагменти антитіл, серцевий протеїн, що зв’язує жирні кислоти, пестицид атразин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013