Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.078
С. 78-85, Бібліогр. 33, рос.
УДК: 57.083.2+616.523

ПОШУК ІНГІБІТОРІВ РЕПЛІКАЦІЇ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ: 30 РОКІВ ПІСЛЯ АЦИКЛОВІРУ

 А. Н. Коровина, О. М., Куханова М. К., Кочетков С. М.

Інститут молекулярної біології ім. В. О. Енгельгардта Російської академії наук, Москва, Росія

В огляді здійснено аналіз вивчення та застосування різних хімічних сполук як інгібіторів реплікації вірусу герпесу. Проте він не претендує на повний виклад усіх досліджень пошуку активних антигерпетичних препаратів. З часу відкриття першого антигерпетичного препарату — ацикловіру — минуло 30 років. За цей час з’явилося багато активних хімічних сполук, які стали основою для створення антивірусних препаратів, прийшло істотне розуміння стратегії пошуку препаратів, результатом якого, зокрема, було створення депо-форм антигерпетич них препаратів. На підставі великого обсягу опублікованого експериментального матеріалу автори роблять висновок про те, що вивчення вірусу герпесу і пошук інгібіторів його реплікації залишається й досі важливою проблемою і потребує спільних зусиль хіміків, біологів та фармацевтів.

Ключові слова: вірус герпесу, противірусні препарати, ацикловір.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013