Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.063
С. 63-77, Бібліогр. 34, англ.
УДК: 577.113.3

ДЕЯКІ НОВІ ДАНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ НУКЛЕОЗИДІВ

Михайлопуло І. А.1, Мирошников А. І.2

1Інститут біоорганічної хіміїНаціональної академії наук Білорусі, Мінськ, Білорусь.
2Інститут біоорганічної хімії ім. академіків М. М. Шемякіна і Ю. А. Овчинникова Російської академії наук, Москва, Росія

Обговорено нещодавні відкриття в галузі біотехнології біологічно активних нуклеозидів, до яких належить низка лікарських препаратів проти лейкемії (кладрибін, флударабін, неларабін, клофарабін). Докладно розглянуто: нову стратегію каскадної «onepot» трансформації D-пентоз у нуклеозиди, що ґрунтується на розширенні та поглибленні знань про механізм функціонування рибокінази, фосфопентомутази, уридин-, тимідин- і пуриннуклеозидфосфорилаз, а також роль різних чинників (структурних, електронних, стереохімічних) у формуванні глікозидного зв'язку; сучасні методи хемоензиматичного синтезу нуклеозидів; реакцію трансглікозилювання, що каталізується нуклеозидфосфорилазами, за якої донорами карбогідратних залишків виступають природні та модифіковані за цукрами нуклеозиди, а акцепторами — гетероциклічні основи.

Ключові слова: нуклеозиди, біоміметичний синтез, хемоензиматичний синтез, ензими метаболізму нуклеїнових кислот.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013