Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

4 2013 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.094
С. 94-104, Бібліогр. 119, англ.
УДК: 57.083.3

СУЧАСНІ МЕТОДИ ІМУНОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПОЄДНАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТА ШВИДКОСТІ

Б. Б. Дзантієв, А. Є. Урусов, О. В. Жердєв

Інститут біохімії ім. О. М. Баха, РАН, Москва, Росія

Огляд присвячено історії та перспективам розвитку методів імунохімічного аналізу. Докладно висвітлено переваги і перспективи використання антитіл як детектуючого агента, сучасні вимоги до методів імуноаналізу та передумови для формування двох груп методів (гомогенних експрес-методів з відносно невисокою чутливістю і гетерогенних високочутливих з більшою тривалістю поставлення), а також можливості поліпшення аналітичних характеристик цих методів. Обговорено прогнози найбільш перспективних напрямів подальшого розвитку методів імунохімічного аналізу, зокрема мультипараметричних аналітичних систем. Розглянуто можливість створення універсальних підходів імуноаналізу, що поєднують високу чутливість гетерогенних і швидкість поставлення гомогенних методів (наприклад, на основі поліелектролітів або магнітних колоїдних частинок).

Ключові слова: імунохімічний аналіз, гомоген ні та гетерогенні методи.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013