Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.132
С. 132-143, Бібліогр. 46, англ.
УДК: 581.526.56+642.125

ДЕГРАДУВАННЯ АНТРОПОГЕННИХ КОНТАМІНАНТІВ ВИЩИМИ РОСЛИНАМИ

Г. Квесітадзе

Національна академія наук Грузії

Еволюційно зумовлена здатність мікроорганізмів різних таксономічних груп до елімінації забруднювальних речовин з навколишнього середовища загальновідома й широко обговорюється в літературі. Водночас донедавна вважали, що рослини, які займають близько 40% суші, мають обмежений потенціал зв’язування забруднювальних речовин і накопичення їх усередині клітинних органел. Автор статті, ґрунтуючись на 40-річному досвіді роботи в цій галузі, розглядає з погляду сучасних уявлень різні аспекти екологічного потенціалу рослин; механізм заміни ензимів, що беруть участь в оксидативній деградації органічних забруднювальних речовин; роль у цьому процесі фенолоксидази; критерії оцінки потенціалу рослин до детоксифікації за таким точним індикатором, як зміна рослинних клітин на ультраструктурному рівні під дією забруднювальних речовин.

Ключові слова: вищі рослини, антропогенні забруднювальні речовини, оксидативна деградація, фенолоксидаза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013