Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 4 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 4, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.04.144
С. 144-161, Бібліогр. 135, англ.
УДК: 577.083.3+579.84

ПОЛІАДГЕЗИНИ: ЗАСІБ ДЛЯ ПРОНИКНЕННЯ ГРАМНЕГАТИВНИХ ПАТОГЕНІВ КРІЗЬ ІМУННИЙ БАР’ЄР

В. П. Зав’ялов1, 2

1Спільна лабораторія біотехнології, хімічний факультет, Університет Турку, Турку, Фінляндія
2Херсонський державний університет, Херсон, Україна

Швидка поява резистентних до лікування бактеріальних патогенів стала однією з основних небезпек для здоров’я населення. Нещодавній спалах інфекції нового шига-токсину кишкової палички O104H4 в Німеччині ілюструє цю проблему. Для колонізації тканин хазяїна патогенні бактерії експресують поверхнево-адгезивні органели. Німецький штам використовує агрегативний імунний адгезив fimbriae I для прикріплення до слизової оболонки кишечника, спричинюючи запалення. Fimbriae І належить до родини шаперонпровідних асоційованих фімбріальних поліадгезинів, що функціонують як механізм проникнення крізь імунний бар’єр хазяїна. Зв’язування поліадгезинів із клітинами-мішенями координується інфекти со мою (третя система секреції), що вкрай важливо для вияву бактеріальної вірулентності і сприяє індукції деструктивних сигналів агрегації рецепторів клітини-хазяїна, які дають змогу патогенам ввести в клітину хибну інформацію та проникнути через імунний бар’єр. Поліадгезини також залучені в утворення біоплівки, що робить бактерії стійкішими до імунної відповіді. З огляду на це поліадгезини є потенційними мішенями для розроблення контрметодів імунного захисту проти бактерійних інфекцій, зокрема антиадгезивної терапії відповідними антитілами як однієї з альтернатив антибіотикотерапії.

Ключові слова: грамнегативні патогени, поліадгезини, подолання імунного бар’єра.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013