Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 2, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.02.121
С. 121-127, бібл. 11, рос.
УДК 635.076:57.043

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИДОМ І СОРТОМ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЖИВЦІВ

Л. В. Горбунов1, І. В. Петров2 

1Інститут тваринництва НААН, Харків
2НДІ біології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Визначено оптимальні параметри кріоконсервування живців ягідних культур: чорної смородини (сорти: Дачниця, Ювілей, Со фіїв ська, Китайська); червоної смородини (Китаїв сь ка, Джокер, Святкова); агрусу (Красень, Малахіт, Колобок); малини (Новость Кузміна, Струйка, Скромниця), що дало змогу збільшити життєздатність деконсервованих зразків у 2–5 разів порівняно з існуючими способами кріоконсервування. Одержано максимальні показники життєздатності живців після температурної адаптації при –10 °С протягом 14–60 діб, ступінчастого охолодження зразків зі швидкістю 0,1–0,5 °C/год до –30 °С з витримкою 3–7 діб, за наступного прямого занурення в рідкий азот, зберігання строком від 1 до 30 діб і відігрівання зі швидкістю 70 °C/хв. Встановлено, що в діапазоні допустимих значень параметрів, що забезпечують максимальну життєздатність досліджуваних живців берези (контроль), значення вологості відповідають 32±40%, для чорної смородини — 40±50%, малини 37±40% у позитивному діапазоні температур і 14±28%, 30±40%, 20±23% — у негативному.

За допомогою дисперсійного аналізу показано, що вірогідність розвитку деконсервованих живців рослин значною мірою залежить від сорту і способу кріоконсервування. Відзначено, що сила впливу η2А, зумовлена індивідуальними властивостями досліджуваних сортів ягідних культур, є порівнянною із силою впливу η2В процедури кріоконсервування.

Показано відмінності середніх показників життєздатності досліджуваних сортів у межах одного виду. Встановлено, що ці показники відрізнялися: для чорної смородини — на 92%, червоної — 54%, агрусу — 48%, малини — 70%. Використання парного критерію Стьюдента дало змогу в середньому зменшити в 3 рази помилку репрезентативності вибірки, що уможливило підвищення надійності результатів достовірності відмінностей порівнюваних значень до рівня Р≥0,99.

Вибір сорту живців, а також способу кріоконсервування істотно впливає на відтворюваність результатів експерименту. Аналіз відтворюваності показників життєздатності досліджуваних живців, проведений за допомогою коефіцієнта варіації Cv, показав, що в процесі кріоконсервування ця величина змінюється: для сортів чорної смородини — від 5 до 91%, червоної — 9–137%, агрусу — 22–74%, малини — 18–105%.

Ключові слова: живці чорної та червоної смо родини, агрусу, малини, життєздатність, кріоконсервування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013