Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
https://doi.org/0.15407/biotech6.02.115
С. 115-120, Бібліогр. 18, рос.
УДК: 577.344:577.19:582.284.3

СВІТЛОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОСТУ ТА МЕЛАНІНОУТВОРЕННЯ В Inonotus оbliquus (Pers.) Pilat

Н. Л. Поєдинок

Інститут ботаніки ім. Н. Г. Холодного НАН України, Київ

Метою роботи було вивчення можливості використання різних джерел світла низької інтенсивності для регуляції росту міцелію та синтезу меланіну лікарським грибом Inonotus оbliquus (Pers.) Pilat.

Дослідження впливу світла на лінійний ріст, накопичення біомаси і синтез меланіну I. obliquus проводили з використанням експериментальних установок, які забезпечували генерацію як лазерного випромінювання (когерентне світло) із заданими параметрами, так і випромінювання джерел некогерентного світла. Показано, що найбільший стимулювальний ефект мав місце за опромінення міцелію синім світлом. Встановлено, що подальша реалізація фотобіологічних ефектів значною мірою залежить від способу культивування. Опромінення лазерним світлом за всіх досліджених діапазонів довжин хвиль більшою мірою сприяло росту, накопиченню біомаси та меланіну в міцелії гриба, ніж опромінення некогерентним світлом у тому самому діапазоні довжин хвиль. Світлова обробка дала змогу істотно скоротити тривалість ферментації.

Результати досліджень дають підстави розглядати низькоінтенсивне світло у видимій частині спектра як перспективний регулятор росту і біосинтетичної активності I. Оbliquus у біотехнології його культивування.

Ключові слова: Inonotus оbliquus, меланін, фотобіологічний ефект, лазерне світло, некогерентне світло.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013