Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta
T. 6, №. 1, 2013

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
 https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.097
С. 97-104, Бібліогр. 10, укр.
УДК: 579.222

НОВІ ШТАМИ-ПРОДУЦЕНТИ БІОБУТАНОЛУ. I. ВИДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

О. О. Тігунова, С. М. Шульга

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ

Одержання нових продуктивних штамів мікроорганізмів, які продукують біобутанол, стає нагальною і актуальною проблемою. Вивчення морфофізіологічних властивостей виділених штамів, відпрацювання умов їх культивування, оптимізація синтезу біобутанолу — основні передумови для створення економічно доцільного технологічного процесу. Мета роботи полягала в пошукові та ідентифікації штамів-продуцентів біобутанолу і масляної кислоти (його попередника). Об’єктами дослідження були мікроорганізми, виділені з ґрунтів та мулів водойм міста Києва. За результатами скринінгу виділених культур отримано три перспективних штами, які ідентифіковано як Clostridium acetobutylicum, C. tyrobutylicum, C. butylicum. Модифіковано середовище з урахуванням потреб нових культур. З метою максимального накопичення цільових продуктів досліджено метаболічні особливості продуцентів.

Ключові слова: біобутанол, біосинтез, АБЕ-ферментація, штами-продуценти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008