Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 78-84, бібл. 17, рос.
УДК 576.8:620.193

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКЗОПОЛІМЕРНОГО КОМПЛЕКСУ
БІОПЛІВКИ КОРОЗІЙНО-АКТИВНИХ БАКТЕРІЙ

М. О. Борецька, О. С. Суслова, В. Ф. Горчев, С. А. Карахім

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
УНЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Досліджено вуглеводні та протеїнові компоненти біоплівки, що сформована на поверхні маловуглецевої сталі корозійно-активними бактеріями Thiobacillus thioparus 224М і гетеротрофним супутником Stenotrophomonas maltopilia 22М. Встановлено, що за сумісного культи вування у складі екзополімеру з’являються моносахариди, що раніше не зустрічались у складі матриксу монокультур (рамноза, рибоза, ксилоза, галактоза). За допомогою конфокального лазерного конфокального мікроскопа LSM 510 META (Carl Zеiss, Німеччина) вивчено просторову локалізацію компонентів матриксу біоплівки. Використання флуоресцентно-міченого лектину Сoncanavalin A (Sig ma, США) та протеїнспецифічного барвника Thiazine Red (Sigma, США) дало змогу виявити структурні особливості біоплівки, пов’язані з просторовою локалізацією компонентів. Отримані дані з вивчення структури і функцій біоплівок є важливими для розуміння механізмів утворення таких форм у природі, медицині, про мис ловості.

Ключові слова: біоплівка, екзополімерний комп лекс, флуоресценція, бактерії циклу сірки.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008