Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 95-100, бібл. 12, укр.
УДК 579.22: 579.243.6: 631.461.61

ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ НА СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНИЙ СКЛАД ЧОРНОЗЕМУ ЛУЧНОГО

І. М. Малиновська, М. І. Драган

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Київ

Досліджували здатність бактеріальних полісахаридів різного хімічного складу, структури, таксономічного положення продуцентів поліпшувати структурно-агрегатний стан чорнозему лучного. Встановлено, що найбільш ефективно кількість агрономічно цінних агрегатів підвищує екзополісахарид Bacillus mucilaginosus С-3 у максимальній з досліджених концентрацій — 0,016%. Кількість агрегатів розміром 3–5 мм збільшується за цієї концентрації полісахариду на 22,6%, розміром 2–3 мм — на 11,1%, розміром 1–2 мм — на 5,12%. Зі зменшенням концентрації полісахариду ефективність його дії істотно знижується.

Усі досліджені концентрації полісахариду B. mucilaginosus суттєво підвищують у ґрунті вміст водостійких агрегатів: нативний полісахарид за концентрації 0,016% — на 51,4%; 0,008% — 17,6; 0,002% — 25,4; деградований полісахарид за концентрації 0, 016% — на 6,33%. Полісахариди інших досліджених мікроорганізмів Rhizobium phaseoli 8 і Bacillus pumilis М є малоефективними і помітного впливу на вміст агрономічно-цінних і водостійких агрегатів ґрунту не виявили.

За внесення у ґрунт бактеріальних полісахаридів механічна міцність водостійких агрегатів однакового розміру у повітряно-сухому стані зростає за концентрації полісахариду B. mucilaginosus 0,016% на 5–8%. У разі внесення в ґрунт бактеріальних полісахаридів R. phaseoli 8 і B. pumilis М у концентрації 0,016% та полісахариду B. mucilaginosus у концентрації 0,002% змін механічної пружності агрегатів не спостерігали.

Перспективним з погляду створення біологічного препарату, що поліпшує структурно-агрегатний стан ґрунту, є штам мікроорганізму B. mucilaginosus С-3.

Ключові слова: Bacillus mucilaginosus, Rhizobium phaseoli 8, Bacillus pumilis М, позаклітинний полісахарид, структура, водостійкий агрегат, чорнозем лучний.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008