Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 66-72, бібл. 21, укр.
УДК 577. 6:602.606:61. 542.8

УТВОРЕННЯ ПОЛІПЛЕКСІВ НОВИМИ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ
ГРЕБЕНЕПОДІБНИМИ ПОЛІАМФОЛІТАМИ І ПЛАЗМІДНОЮ ДНК

 Н. C. Фінюк, Т. Я. Вітак, Н. Є. Мітіна, О. С. Заіченко, Р. С. Стойка

Інститут біології клітини НАН України, Львів
Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський національний університет імені Івана Франка

Досліджено утворення інтерполіелектролітних комплексів (поліплексів) плазмідної ДНК з новими поверхнево-активними гребенеподібними поліамфолітними носіями із застосуванням методу визначення затримки ДНК під час електрофорезу в гелі агарози. Встановлено оптимальні умови для утворення таких поліплексів: концентрація поліамфолітних носіїв 0,1–0,003%, рН 7,4, 20 хв, 24 °С. Показано, що поліамфоліт із кватернізованими аміновмісними бічними ланцюгами утворює найбільш стабільні поліплекси з плазмідною ДНК. Асоціація та вивільнення ДНК із комплексу з поліамфолітними носіями не спричинює її структурних змін, натомість ці носії захищають ДНК від розщеплення нуклеазами. Отже, нові поверхнево-активні гребенеподібні поліамфоліти є перспективними носіями для доставлення ДНК у реципієнтні клітини.

Ключові слова: плазмідна ДНК, поліамфолітні носії, стабільність поліплексів, електрофорез ДНК.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008