Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 27-33, бібл. 29, укр.
УДК 575.827:604.6:582.683.2

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД НАСІННЯ РІПАКУ З ТРАНСГЕНОМ СYP11A1 ЦИТОХРОМУ Р450SCC

Л. О. Сахно, А. М. Остапчук, В. В. Клочко, М. В. Кучук

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, Київ  
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

З використанням газової хромато-масспектрометрії проаналізовано якісний і кількісний склад жирних кислот насіння ріпаку Brassica napus L. var. oleifera DC., вирощеного в умовах закритого ґрунту, з уведеним шляхом агробактеріальної трансформації геном cyp11A1 цитохрому Р450SCC великої рогатої худоби (Bos primigenius taurus L.). Показано, що експресія гетерологічного гена під конститутивним (35S) промотором не впливала на загальну кількість жирних кислот у насінні, але спричинювала кількісні зміни у їхньому складі. У другому поколінні трансгенних ліній спостерігали підвищення максимально на 6% (до 72,67 моль%) кількості олеїнової і зменшення майже вдвічі (до 3,89 моль%) кількості ліноленової кислоти. Проведені експерименти дають змогу більш повно охарактеризувати створені трансгенні лінії ріпаку, для яких попередньо показано збільшення кількості сумарного розчинного протеїну в листі і насінні, підвищення антиоксидантної активності тканин листа та активності супероксиддисмутази під час проростання насіння, скорочення періоду вегетативного розвитку на 5–7 діб і стійкість до оброблення гербіцидами на основі фосфінотрицину.

Ключові слова: Brassica napus, cyp11A1, газова хроматографія, жирні кислоти, ріпак, цитохром Р450SCC.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008