Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 72-81, бібл. 45, рос.
УДК 611.451.018.1.085.23

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРИ КЛІТИН
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ

О. С. Сидоренко, Г. А. Божок, С. Б. Білявська, В. Д. Устиченко, Н. Ф. Губіна
В. С. Холодний, Є. І. Легач, Т. П. Бондаренко

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків 
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

Вивчали вплив умов культивування (тип субстрату, склад живильного середовища) на проліферацію та гормональну секрецію клітин надниркових залоз новонароджених поросят в первинній культурі. За культивування в середовищах з 10%-ю фетальною сироваткою телят спостерігали високу проліферативну активність, що супроводжувалася формуванням клітинного моношару та багатоклітинних сферичних структур (сфероїдів). Під час подальшого культивування або пересівання зі сфероїдів мігрували клітини нейроноподібної морфології. Цей процес відбувався на фоні зниження концентрації кортизолу і не залежав від наявності фактора росту нервів у культуральному середовищі.

Ключові слова: первинна культура клітин, надниркова залоза, новонароджені поросята, фактори росту, сфероїди, кортизол, диференціювання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008