Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 65-71, бібл. 29, рос.
УДК 577.2:573.6

ДЕТЕКТУВАННЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва Ю, С. Клі, О. П. Лиманський

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Харків 
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, Харків 
Інститут Роберта Коха, Берлін, Німеччина

Точна ідентифікація бацил Bacillus anthracis залишається складним завданням при диференціації збудника сибірки від близькоспоріднених видів B. сereus та B. thuringiensis через існування високого ступеня гомології нуклеотидних послідовностей з представниками групи Bacillus cereus sensu lato. Розроблено молекулярно-генетичні набори праймерів та проб для полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією для диференціації бацил B. аnthracis від B. сereus та B. thuringiensis.

Цільовою мішенню для праймерів та проб визначено фрагмент гена ssp хромосомної ДНК, що характеризується гексануклеотидною інсерцією тільки для ізолятів B. аnthracis. Використання проб у форматах TaqMan та молекулярного маяка дало змогу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі надійно диференціювати бактерії B. аnthracis від близькоспоріднених видів B. сereus та B. thuringiensis. Сигнал флуоресценції для шпилькових проб із форматом молекулярного маяка був позитивний тільки для штамів B. аnthracis, а для близькоспоріднених видів B. сereus та B. thuringiensis — негативний. У разі використання лінійних проб TaqMan реєстрували високоінтенсивний сигнал флуоресценції для всіх ізолятів B. аnthracis і сигнал значно нижчої інтенсивності — для B. сereus та B. thuringiensis. Розроблені підходи можуть бути корисними для клінічних, епідеміологічних та епізоотологічних досліджень.

Ключові слова: збудник сибірки, Bacillus anthracis, полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008