Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 60-67, Бібліогр. 41, укр.
УДК: 579.8:582.284

РІСТ Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. І G. lucidum (Curtis) P. Karst. ТА СИНТЕЗ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ
В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ

Т. А. Круподьорова

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Досліджено динаміку росту та синтезу екзополісахаридів, описано морфологію колоній певних штамів лікарських грибів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst. за умов глибинного культивування на відходах харчової промисловості України — молочній сироватці та крохмальній крупці. Вивчено мікроморфологічні характеристики вегетативного міцелію, які забезпечують контроль за чистотою росту культур. Встановлено, що молочна сироватка була сприятливішим середовищем для накопичення культурального міцелію та екзополісахаридів для обох культур. Максимальну кількість (17,2 ± 0,1 г/л) міцелію G. applanatum 1572 отримано на 11-ту добу, G. lucidum 1621 — 29,6 ± 0,4 г/л — на 5-ту добу. На 11-ту добу культивування найбільша кількість екзополісахаридів G. applanatum 1572 становила 9,1 ± 0,1 г/л, а G. lucidum 1621 — 10,0 ± 0,1 г/л.

Ключові слова: морфологія, G. applanatum, G. lucidum, біомаса, екзополісахариди, глибинне культивування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008