Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

 5 2011

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 5, 2011
С. 90-96, бібл. 10, укр.
УДК 542: 582.287.238: 581.184.20

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВИМОРОЖЕНОГО МЕТАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ
БАЗИДІОМ СПРАВЖНІХ ГРИБІВ

 Л. В. Панчак, М. В. Цивінська, В. О. Антонюк, Р. С. Стойка

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області;
Інститут біології клітини НАН України, Львів

Дослідження хімічного складу грибів та розроблення методів держання з них біологічно активних сполук є сьогодні актуальним завданням,  оскільки вони можуть слугувати джерелом важливих фармакологічно активних або харчових субстанцій. У роботі досліджено хімічний склад осадів, які утворюються за охолодження до –18 °С метанольних екстрактів, одержаних із базидіом справжніх грибів. Осади з базидіом 22 видів грибів (21 — базидіальних і 1 — сумчастих грибів) вивчали за допомогою газорідинної хроматографії — мас-спектрометрії. В одержаних осадах достовірно ідентифіковано декілька груп речовин: 1) сахароспирти (маніт і сорбіт); 2) жирні кислоти та їхні похідні; 3) ергостерол (провітамін D2); 4) гіберелін А3 (незначний відсоток у деяких грибів).

Встановлено, що в осадах метанольного екстракту грибів усіх чотирьох досліджених представників роду Russula переважає маніт (100% у R. aeruginea, 98,3% у R. adusta, 96,2% у R. foetens та 79,2% у R. delica). В осаді деяких представників роду Lactarius, крім маніту і сорбіту, виявлено високий вміст вищих жирних кислот та їхніх похідних. Зокрема, у споріднених видів грибів L. piperatus, L. pergamenus i L. vellereus знайдено високий вміст стеаринової кислоти. Менше її у L. quietus, L. rерraesentaneus, L. rufus, a в L. соntroversus, L. volemus переважає олеїнова кислота. За даними масспектрометрії, осад, одержаний із метанольного екстракту Amanita muscaria, складався з метилового ефіру олеїнової кислоти (28%) та олеїнової кислоти (72%). У восьми видів грибів в осаді метанольного екстракту було знайдено ергостерол, вміст якого в Clitocybe nebularis сягав 91%, а у Fomistopsis pinicola, Laetiporus sulphureus та Sarcoscypha coccinea перевищував 50%. В осаді метанольного екстракту із базидіом L. rufus та L. flexuosus виявлено гіберелін А3. На підставі результатів проведеного дослідження зроблено висновок про доцільність застосування стадії виморожування метанольного екстракту в технологічному процесі очищення біологічно активних речовин із базидіом грибів.

Ключові слова: гриби, екстракція метанолом, мас-спектрометрія, маніт, сорбіт, жирні кислоти, ергостерол, гіберелін А3.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008