Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 42-48, бібліогр. 21, рос.
УДК: 581.557

РЕАКЦIЯ СОЇ  НА ІНОКУЛЯЦІЮ
АЛЬГО-РИЗОБІАЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ

Д. М. Ситніков, Н. А. Воробей, О. В. Пацко

Iнститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Київ;
Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ;
Київський національний університет імені Тараса Шевченко

Досліджено реакцію сої Glycine max (L.) Merr. на інокуляцію альго-ризобіальними композиціями на основі бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum і синьозеленої водорості Nostoc punctiforme. Показано, що інокуляція насіння сої альго-ризобіальними композиціями сприяє підвищенню схожості та позитивно впливає на формування проростків. Включення синьозелених водоростей до інокуляційної суспензії ризобій та їхніх Tn5-мутантів за певних поєднань може стимулювати ріст та розвиток сої, накопичення фотосинтетичних пігментів в листках і вміст протеїну в насінні, однак при цьому не впливати суттєво на азотфіксуючу активність бульбочок, а також продуктивність рослин. Отримані дані вказують на необхідність пошуку ефективних комплексних альго-ризобіальних композицій для інокуляції рослин сої шляхом оптимального підбору штамів бактерій та співвідношення інокуляційних агентів. Необхідні також дослідження альго-ризобіальних композицій, створених на основі мікроорганізмів з генетично зміненими властивостями.

Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, альго-ризобіальні композиції.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008