Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 68-74, бібліогр. 11, рос.
УДК: 579.66;663.5.004.8

ВИКОРИСТАННЯ ПІСЛЯСПИРТОВОЇ БАРДИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МОЛОЧНОКИСЛИХ І ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ

В. В. Шутова, Т. І. Івінкьона, І. В. Фадєєва, В. В. Ревін

Мордовський державний університет ім. М. П. Огарьова, Саранськ, Росія;
ВАТ «МордовспиртЪ», Саранськ, Росія

З використанням фільтрату післяспиртової зернової барди отримано кормові продукти, збагачені живими клітинами лактобацил і пропіоновокислих бактерій, а також протеїном. Уведення хлориду кобальту в середовище в концентрації 1,1 мг/л викликає підвищення вмісту біомаси, живих клітин пропіоновокислих бактерій і накопичення протеїну. Збільшення цих самих параметрів досягається сумісним культивуванням пар штамів Lact bacillus і Propionibacterium. За сумісного культивування пропіоновокислі бактерії слід вносити до барди після 3-годинної попередньої інкубації лактобацил. Вміст нуклеїнових кислот в кормових продуктах, отриманих як за допомогою роздільного, так і сумісного культивування бактерій, не перевищує допустимої норми (до 10 г/добу) споживання тваринами. Живі клітини лактобацил і пропіоновокислі бактерії містяться в кількості, достатній для збагачення шлунково-кишкового тракту тварини.

Ключові слова: Lactobacillus, Propionibacterium freudenreichii, післяспиртова барда.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008