Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. 100-105, бібліогр.9, рус.
УДК: 636.082.453.5

ОПТИМІЗАЦІЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЕМБРІОНІВ МИШІ

Л. В. Горбунов, А. С. Саліна, Н. Ф. Клещев

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків
Інститут тваринництва УААН, Харків

З метою виявлення взаємодії оптимізованих параметрів кріоконсервування ембріонів миші проведено багатофакторне дослідження. Оптимальні значення параметрів становили: концентрація гліцеролу 10%; швидкість охолодження 0,3–0,6 0С/хв; кінцева температура охолодження –30+35 0С; час витримки перед зануренням у рідкий азот 0–5 хв. За допомогою дисперсійного аналізу визначено силу впливу досліджуваних параметрів на збереженість деконсервованого об’єкта: 0,18; 0,71; 0,45; 0,40, відповідно. Для опису взаємозв’язку параметрів на основі використання векторного методу побудовано поверхні відгуку й визначено коефіцієнти регресії: 26; 63; 10; 45 у.о., відповідно. На основі проведених досліджень запропоновано спосіб заморожування ембріонів. Багатофакторна оптимізація параметрів кріоконсервування ембріонів миші забезпечила їх збереженість на рівні 88% за ефективності реалізації процедури 85%.

Ключові слова: ембріони миші, режим охолодження, ефективність кріоконсервування, сила впливу параметрів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008