Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 86-93, Бібліогр.23, укр.
УДК 577.151.4+543.555+544.475

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ТРИЕНЗИМНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ


Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наведено дані щодо оптимізації роботи кондуктометричного біосенсора для визначення іонів важких металів у реальних зразках. Як кондуктометричний перетворювач використовували диференційну пару планарних золотих гребінчастих електродів, нанесених на ситалову підкладку. Роль біоселективного елемента відігравала триензимна система (інвертаза, мутаротаза, глюкозооксидаза), іммобілізована на поверхню перетворювача. Розроблений біосенсор характеризувався високою відтворюваністю сигналу. Оптимальна концентрація сахарози для інгібіторного аналізу — 1,25 мМ, час інкубації в досліджуваному розчині становив 10–20 хв. Біосенсор характеризувався найбільшою чутливістю до іонів Hg2+ та Ag+. Показано принципову можливість реактивації біосенсора розчином ЕДТА після інгібування іонами срібла або розчином цистеїну після інгібування іонами ртуті. Отримані за допомогою біосенсора результати аналізу реальних водних зразків добре корелювали з результатами, одержаними традиційними методами визначення токсикантів.
Ключові слова: біосенсор, важкі метали, інгібіторний аналіз, ензими, кондуктометричний перетворювач.
 

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008