Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 3, 2009
С. 94-101, Бібліогр. 40, рос.
УДК 615.331:579.8+616.9–085


Наукововиробнича компанія «О. Д. Пролісок», Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У процесі зберігання препарату «Апібакт» (протягом 2 міс. при +5 °С) уведений в нього прополіс повністю зберігається і не втрачається в метаболічних процесах мікроорганізмів. Спектр поглинання розчину прополісу, введеного в препарат, і розрахунковий спектр для прополісу, виділеного із препарату «Апібакт» після 2 міс його зберігання, збігаються в межах всього інтервалу довжин хвиль поглинання (240–450 нм). Це вказує на те, що в процесі зберігання препарату всі компоненти прополісу зберігаються, і кількісне співвідношення між ними залишається незмінним. Це справедливо для основних компонентів прополісу, що відповідають за формування його спектру поглинання, таких як галангін, кверцетин, кемпферол, хризин, нарінгенін, піноцембрин та різні ефіри кофейної, коричної та інших фенольних кислот. Той факт, що близько 5% всієї кількості прополісу, введеного в препарат, не переходить у супернатант під час першого центрифугування, а залишається в осаді, свідчить про те, що частина прополісу, суспендованого в препараті, може зв’язуватися на гідрофобних ділянках клітинних стінок мікроорганізмів препарату.
 

Ключові слова: прополіс, мікрофлора, бактеріальний препарат, «Апібакт», пробіотик, мультипробіотик.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008