Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 35-45, Бібліогр. 68, укр.
УДК: 591.05. 574.64. 577.336

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ  ДЕЯКИХ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ

 
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Національний університет біоресурсів та природокористування, Київ

В огляді подано критичний аналіз методології біотестування токсичності водного середовища на основі таких тест-об’єктів, як дафнії та світні бактерії. Розглянуто деякі особливості обміну речовин водних організмів у токсичному середовищі з метою теоретичного обґрунтування закономірностей тісного зв’язку їхньої життєдіяльності з умовами люмінесцентного тестування.
 

Ключові слова: дафнії, світні бактерії, хемі, біолюмінесценція, метаболізм, токсиканти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008