Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 46-58, Бібліогр. 88, англ.
УДК 547.9:612.397:678.012

 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Інститут фармакології і токсикології АМН України, Київ

В огляді узагальнено дані літератури щодо підходів до створення систем цілеспрямованого доставлення лікарських засобів, які базуються на використанні ліпосомальних форм та рецепторопосередкованого ендоцитозу. Розглянуто підходи до використання систем спрямованого доставлення при створенні антиканцерогенних, антибактеріальних препаратів,вакцин, а також у генотерапії.
 

Ключові слова: системи цілеспрямованого доставлення, лікарські засоби, ліпосоми, ендоцитоз, протиракові препарати, моноклональні антитіла.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008