Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 69-79, Бібліогр. 46, укр.
УДК: 57.083.13+577.152.321*1

 

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Виділено штам Вacillus sp. BKL40, здатний секретувати в середовище культивування α-амілазу, стабільну за високих температур і лужних значень рН. Оптимізацією умов культивування штамму-продуцента досягнено найбільшої продукції ензиму. Інтенсивність синтезу α-амілази не залежала від наявності крохмалю в середовищі культивування й стимулювалася додаванням пептону (0,3%) та дріжджового екстракту (0,2%). Ензим повністю зберігав амілолітичну активність після 30 хв інкубації при 60 і 70 0С. α-Амілаза виявляла високу активність у широкому діапазоні значень рН — від 6,0 до 11,0 і зберігала активність навіть після 24 год інкубації за цих значень рН. Досліджувана α-амілаза не активувалась іонами кальцію та іонами інших двовалентних металів (1 мМ), а також не інгібувалась EДTA та EГTA (1–10 мМ), що може свідчити про відсутність іонів кальцію у структурі її молекули.
 
Ключові слова: α-амілаза, Вacillus sp., алкалостабільність, термостабільність, продукція.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2008