Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 80- 87, Бібліогр. 16, рос.
УДК: 546.28+577.115/.15+581.4+615.9:001.5


Державна установа «Інститут медицини праці АМН України», Київ

У тримісячному експерименті проведено порівняльне дослідження впливу на організм щурів-самців Вістар порошків наночастинок аморфного високодисперсного кремнезему (6–7 нм і 54–55 нм) та порошку стандарту Люберецького кварцу ПК-3 після одноразового інтратрахеального введення у дозі 50 мг. У динаміці експерименту спостерігалося: транзиторне зниження відносної маси надниркових залоз як ознака наявності стресорного впливу; стійке повнокрів’я у внутрішніх органах (легені, печінка, нирки, міокард), інфільтрація їхньої строми гістіоцитами, лейкоцитами, лімфоцитами і плазматичними клітинами та вогнища великозернистої протеїнової дистрофії. Порошки наночастинок спричинювали більш виражене подразнення слизової бронхів та морфологічні порушення у нирках, ніж порошок стандарту Люберецького кварцу ПК-3.Зроблено висновок про те, що інгаляційне надходження наночастинок високодисперсних кремнеземів до організму працюючих в умовах їх виробництва є небезпечним для здоров’я.
 

Ключові слова: наночастинки кремнезему, Люберецький кварц ПК-3, інтратрахеальне введення, морфологія внутрішніх органів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008