Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 117-123, Бібліогр. 11, укр.
УДК 541.18.045+577.15


Національний університет «Києво-Могилянська академія»,Центр мембранних досліджень, Київ

Розроблено метод одержання афінних мембран, що базується на ковалентному зв’язуванні хітозану з поверхнею целюлозниих мембран та закріпленні барвника Cibacron Blue F3G-A як афінного ліганду. Досліджено транспортні та поверхневі властивості модифікованих мембран. Підібрано оптимальні умови іммобілізації α-амілази: рН та концентрація розчину модифікування 3,5 та 1 мг/см3, відповідно. Мембрани з іммобілізованим ензимом характеризуються високим ступенем розщеплення крохмалю, що становить 84% для нерегенерованої мембрани.
 
Ключові слова: іммобілізація ензимів, a-амілаза, афінні мембрани.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008